VÄSTLÄNKEN

Ramböll och Vectura (numera Sweco) är tillsammans huvudaktörer i projektet Västlänken. Vårt uppdrag handlar om tre av projektets mer centrala deluppdrag; anläggningskrav och förutsättningar för Trafik samt järnvägsplan, MKB och systemhandling för Linje och anslutningar och Haga station.

Västlänken blir en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Förutom tunneln blir det tre nya stationer, en under centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen. Trafikverket är uppdragsgivaren och Västlänken ingår i den infrastruktursatsning som kallas Västsvenska paketet. Satsningen ligger på 34 miljarder kronor och pågår fram till år 2028.

 

Trafikverkets film från SAM

Klicka på länken för att titta på filmen ur Trafikverkets modell - SAM.

https://www.youtube.com/watch?v=FGflg1lEAFY&list=PL7F39AB22F9F4C894&feature=player_detailpage#t=4

 

Ramböll och Vectura (numera Sweco) i konsortium

Ramböll och Vectura (Sweco) bildar tillsammans ett konsortium och blir en av huvudaktörerna i Västlänken efter att ha vunnit två av projektets mer centrala deluppdrag; Järnvägsplan, MKB och systemhandling för

  • Linje och anslutningar
  • Haga station

Linje och anslutningar

I deluppdrag Linje och anslutningar kommer konsortiet att ta fram underlag till järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och systemhandling för de genomgående järnvägsspecifika systemen och tunnelanläggningar mellan Västlänkens anslutningspunkter till befintligt järnvägssystem vid Olskroken och Almedal. En väsentlig del av uppdraget handlar även om att ta fram de temporära lösningar som krävs för byggande - inklusive etappindelningar och trafikomläggningar.

Station Haga

Det andra deluppdraget är Station Haga, ett av de tre nya stationslägena under jord. Detta är ett anläggningsprojekt som skall utformas med mål att skapa rätt anläggning ur såväl användarnas- och förvaltarnas- som ur stadens perspektiv. Här kommer konsortiet att arbeta för att få fram en stationsanläggning som är trygg, lättorienterad och effektiv. Lösningen ska även vara tilltalande, flexibel, robust och vara väl integrerad i stadsutvecklingen. Uppdraget innebär att konsortiet även här tar fram järnvägsplan, MKB och systemhandling.

Anläggningskrav och förutsättningar för Trafik

Deluppdrag Trafik ska utgöra förutsättningar för den projektering som utförs i de övriga deluppdragen. Utredningen ska ligga till grund för hur anslutningar, spårsystem och stationer ska dimensioneras. I detta deluppdrag har Vectura och Ramböll ett traditionellt samarbete.